en
pl

UDZIAŁ W KONKURSIE ZŁOTY MEDAL W KILKU KROKACH

Krok 1.

Pobierz i zaakceptuj regulamin konkursu właściwy dla danej imprezy targowej – REGULAMINY.

Krok 2.

Pobierz i wypełnij zgłoszenie do Konkursu właściwe dla danej imprezy targowej – górne menu – zakładka "Złoty Medal MTP" - "Zgłoszenia i Regulaminy" –

Krok 3.

Wypełnione dokumenty, wraz z kompletem materiałów informacyjnych umieść w Strefie Wystawcy - zakładce Złoty Medal.

Krok 4.

Czekaj na telefon, list lub e-mail w sprawie aplikacji (uzupełnienie, wyjaśnienie nieścisłości) oraz na informację o rozstrzygnięciu Konkursu.

Do konkursu o Złoty Medal MTP mogą być zgłaszane produkty, które będą prezentowane na stoiskach targowych i odznaczają się szczególnymi walorami:

• nowoczesność zastosowań,

• stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,

• ekonomiczność produktu i jego eksploatacja – cena, koszt eksploatacji i serwisu, koszt utylizacji,

• oddziaływanie produktu na środowisko, w tym recykling, biodegradowalność,

• oszczędność zużycia materiałów i energii,

• funkcjonalność produktu rozumiana jako połaczenie kryteriów użyteczności i praktyczności,

• estetyka produktu,

• stopień przystosowania rozwiązań do zastosowań praktycznych – w przypadku projektów badawczych.

 

Złoty Medal - Wybór Konsumentów

Z regulaminem konkursu Złoty Medal - Wybór Konsumentów można zapoznać się w tym miejscu.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem nagrody. Decyzja o przyznaniu medalu dla zgłoszonego produktu jest efektem obrad Sądu Konkursowego niezawisłego w swych decyzjach, złożonego z wybitnych ekspertów określonych dziedzin nauki i gospodarki (składy Sadów Konkursowych dostępne są na stronie www.zlotymedal.mtp.pl).